• JAWORNIK: Czy rozbudowa dojdzie do skutku?
  • JAWORNIK: Czy rozbudowa dojdzie do skutku?
    Dziewięć firm odpowiedziało na przetarg dotyczący rozbudowy szkoły podstawowej i przedszkola w Jaworniku. Mimo, że gmina przeznaczyła na ten cel 3,5 mln zł, to najniższa oferowana przez wykonawców kwota wyniosła 5,1 mln zł. - Potrzebujemy tej rozbudowy - argumentują rodzice oraz dyrektorki szkoły podstawowej i przedszkola. Jeszcze w marcu podczas sesji rady miejskiej tematem zajmą się radni

    Na ogłoszony przetarg odpowiedziało 9 firm. Pojawił się tylko jeden kłopot… najniższa oferta obejmuje kwotę 5,1 mln zł brutto, natomiast gmina chciała wydać na ten cel 3,5 mln zł brutto.