• JAK GMINY WSPIERAJĄ SZPITAL?
  • JAK GMINY WSPIERAJĄ SZPITAL?
    Szpital w Myślenicach przede wszystkim zabezpiecza usługi medyczne dla ponad 120 tysięcy mieszkańców powiatu myślenickiego. To jedyna tego typu placówka na tym terenie do której w razie potrzeby trafiają mieszkańcy z 9 tworzących go gmin. Przez ostatnie 10 lat szpital uzyskał wsparcie finansowe od sześciu z nich na łączną kwotę blisko miliona złotych.

    Przyjrzeliśmy się temu w jaki sposób poszczególne gminy dotowały szpital, a o sposoby finansowania i wkład poszczególnych samorządów w jego działalność zapytaliśmy dyrektora Adama Stycznia