• Żłobek przyjmie więcej dzieci
  • Żłobek przyjmie więcej dzieci
    Najprawdopodobniej od września tego roku myślenicki żłobek zyska nowe pomieszczenia. Będzie też więcej opiekunów dla naszych dzieci. To efekt porozumienia między władzami miasta a Zarządem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach, które ma swoją siedzibę w części budynku myślenickiego żłobka