• Katastrofa w Stróży
  • Katastrofa w Stróży
    Błędy projektowe, organizacyjne i wykonawcze były przyczyną katastrofy wiaduktu nad budowanym odcinkiem zakopianki w Stróży

    Takie oświadczenie wydał Tadeusz Fic, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie podczas wspólnej konferencji prasowej kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie. W trakcie jej trwania został przedstawiony raport z prac komisji PIP, powołanej w celu szczegółowego ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy budowlanej, do której doszło 1 lipca 2006 r. w Stróży na odcinku przebudowywanej drogi krajowej nr 7