• NIE dla tych, którzy ROBIĄ NAM Z MIASTA ŚMIETNIK
  • NIE dla tych, którzy ROBIĄ NAM Z MIASTA ŚMIETNIK
    NIE dla śmieci lądujących przy drogach, NIE dla dzikich wysypisk, NIE dla zanieczyszczania lasów, parków i podrzucania śmieci na przystankach i w centrum miasta!

    Coraz częściej reagujecie na takie zachowania, zgłaszając je nam, straży miejskiej i urzędnikom. Miasto to nasza wspólna przestrzeń - zadbajmy o nią razem!