• NIE dla przekaźnika telefonii komórkowej
  • NIE dla przekaźnika telefonii komórkowej
    Wszystko wskazuje na to, że burmistrz będzie mógł ponownie uchylić decyzję w sprawie lokalizacji i budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Sikorskiego w Myślenicach