• Myślenickie palmy
  • Myślenickie palmy
    Tradycyjnie w Niedzielę Palmową na myślenickim Rynku odbył się wielkanocny konkurs palm organizowany przez myślenicki oddział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Muzeum Regionalne „Dom Grecki” oraz Miasto i Gminę Myślenice